Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset

Irlannissa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää. Irlannin rekisteriviranomainen General Register Office GRO rekisteröi syntymät, avioliitot, rekisteröidyt parisuhteet ja kuolemat, mutta ei esimerkiksi osoitteenmuutoksia.

Voit tilata rekisteritietoja General Register Officesta:

Osoitetiedustelut

Irlannissa ei ole sellaista osoiterekisterijärjestelmää, josta näitä tietoja voi saada. Viranomaiset eivät anna voimassaolevaan lainsäädäntöön (henkilötietosuojalaki) vedoten osoite- tai henkilötietoja. Edellä mainitusta syystä Irlannissa ei ole osoitetiedustelupalvelua käytettävissä.

Irlannin osoite- ja postinumeroiden oikeinkirjoituksen voit tarkistaa helpoiten Irlannin postilaitoksen An Postin(Linkki toiselle verkkosivustolle) sivuilta.