Irlanti: matkustusasiakirjat Suomeen

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan)

Viisumia ei tarvita

  • EU-jäsenvaltio

Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

  • Tavallinen passi
  • Diplomaattipassi
  • Virkapassi (Official duty passport)
  • Irlannin kansalaiselleen myöntämä henkilökortti (sekä Passport Card)
  • Pakolaisen matkustusasiakirja (Travel Document for Refugee's 1951 Geneven yleissopimus)
  • Kansalaisuudettomien matkustusasiakirja (Travel Document for Stateless Person 1954 New Yorkin yleissopimus)
  • Matkustusasiakirja, jossa maininta että matkustusasiakirjan haltijalla on oikeus palata Irlantiin asiakirjan voimassaoloaikana / Travel Document  - the holder is authorized to return to Ireland during the validity of the document
  • Merimiespassi (Seaman's book) palveluksessa olevalle