Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

 

Indonesien är inte anslutet till Haagkonventionen.

Eventuella ombud måste ha med sig följande handlingar till ambassaden:

  • en fullmakt av vilken det ska framgå fullmaktsgivarens namn, den befullmäktigades namn samt vad fullmakten är avsedd för
  • identitetsbevis
  • kopia av pass eller indonesiskt identitetskort som fullmaktsgivaren har styrkt med sin underskrift.

Fullmaktsgivare är den person som ärendet gäller. I fråga om ett minderårigt barn är fullmaktsgivaren barnets officiella vårdnadshavare.

​​​​​​​