Asiakirjojen laillistus

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

  1. Asiakirjan myöntäneen maan ulkoministeriö laillistaa sen oikean viranomaisen antamaksi.
  2. Maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä siihen todistuksen kyseisen maan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Indonesia ei ole Haagin yleissopimuksen jäsenmaa.

Mahdollisella asiamiehellä tulee olla suurlähetystössä mukanaan:

  • asianne hoitamista varten yksilöity valtakirja, josta käy ilmi sekä valtuuttajan että valtuutetun nimi sekä valtakirjan käyttötarkoitus
  • henkilöllisyystodistus
  • valtuuttajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistama kopio passista tai indonesialaisesta henkilöllisyyskortista

Valtuuttaja on henkilö, jota asiakirja koskee. Alaikäisen lapsen kohdalla valtuuttaja on hänen virallinen huoltajansa.​​​​​​​