Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 2 450 000 IDR

Snabbpass

160 2 800 000 IDR

Tillfälligt pass

175 3 100 000 IDR

Laissez Passer resedokument

140 2 450 000 IDR

Identitetskort

90 1 600 000 IDR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 000 000 IDR

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 1 400 000 IDR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 700 000 IDR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 600 000 IDR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 IDR

Omprövningsbegäran

170 3 000 000 IDR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 9 200 000 IDR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 8 300 000 IDR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 11 300 000 IDR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 8 650 000 IDR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 9 900 000 IDR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 7 250 000 IDR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 450 000 IDR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 6 200 000 IDR

Uppehållstillstånd för studier

450 7 950 000 IDR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 6 200 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 750 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 4 250 000 IDR

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 3 550 000 IDR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 2 650 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 750 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 400 000 IDR

Befrielsenansökan

520 9 200 000 IDR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 750 000 IDR

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 550 000 IDR

Offentligt köpvittne

160 2 800 000 IDR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 700 000 IDR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 550 000 IDR