Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 2 140 000 IDR

Snabbpass

160 2 440 000 IDR

Tillfälligt pass

175 2 680 000 IDR

Identitetskort

90 1 380 000 IDR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 880 000 IDR

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 1 220 000 IDR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 620 000 IDR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 540 000 IDR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 IDR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 7 940 000 IDR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 7 180 000 IDR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 9 760 000 IDR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 7 480 000 IDR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 8 540 000 IDR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 6 260 000 IDR

Uppehållstillstånd för studier

450 6 860 000 IDR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 5 340 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 120 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 3 660 000 IDR

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 3 060 000 IDR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 2 280 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 520 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 220 000 IDR

Befrielsenansökan

520 7 940 000 IDR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 520 000 IDR

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 460 000 IDR

Offentligt köpvittne

160 2 440 000 IDR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 620 000 IDR