Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 1 300 000 IDR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 650 000 IDR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 550 000 IDR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 IDR

Omprövningsbegäran

170 2 750 000 IDR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 8 350 000 IDR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 7 550 000 IDR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 10 250 000 IDR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 7 850 000 IDR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 9 000 000 IDR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 6 600 000 IDR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 7 700 000 IDR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 5 600 000 IDR

Uppehållstillstånd för studier

450 7 200 000 IDR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 5 600 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 350 000 IDR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 3 850 000 IDR