Team Finland i Indonesien

Team Finland är ett samarbete som strävar efter att de befintliga resurserna ska utnyttjas mera effektivt för Finlands och finländska företags bästa. Målet är att göra Finland till en föregångare i en föränderlig global omvärld. Kärnan i Team Finland består av statsrådets kansli, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt de organisationer i hemlandet och utomlands som styrs av dessa ministerier. Arbetet görs i nära samarbete med olika aktörer inom näringslivet samt inom kultur- och utbildningsbranschen. Team Finland agerar proaktivt, snabbt och högklassigt.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Team Finland -kontaktpersoner i Indonesien

Ordförande

Jari Sinkari, Ambassadör
jari.sinkari(at)formin.fi

Koordinator

Rae Lescelius, Ambassadsråd
Finlands Ambassad, Jakarta
Tfn. +62 21 2939 3000
rae.lescelius(at)formin.fi

Business Finland

​​​​​Business Finland Indonesia, Finland Trade Center
Head of Trade Center, Menara Rajawali 20th Floor
Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta 12950
Tfn. +62 21 5761664

Jyrki Härkki, Commercial Counsellor
Business Finland, Jakarta
jyrki.harkki(at)businessfinland.fi

Harry Dhavilla, Senior Advisor
Business Finland, Jakarta
harry.dhavilla(at)businessfinland.fi

 

Team Finland i Indonesien

​​​​​​​Team Finland -målsättningarna i Indonesien

Som den största ekonomin i ASEAN-länderna erbjuder Indonesien lockande utsikter att utveckla omfångsrika affärsmöjligheter. Målet med Team Finland är att stödja finländska företags tillgång till den stora marknaden i Indonesien, där det finns en stark efterfråga i områden som traditionellt varit Finlands förnämsta kompetensområden internationellt. Dessa inkluderar hälso- och sjukvård, utbildning, energi, gruvdrift och metallbearbetning, cirkulär ekonomi, infrastrukturutveckling, digital utveckling och smarta lösningar för att stödja stadsutveckling samt hållbara lösningar for resurssektorn som till exempel skogsbruk.

Målen kommer att stödjas av samarbetsavtal med indonesiska statsaktörer för att underlätta Finlands tillgång till offentliga sektors projekt. Dessutom syftar Indonesiens Team Finland till att underlätta samarbetet mellan finländska företag på den indonesiska marknaden genom att tillhandahålla en plattform för att utveckla samarbete och samspel mellan finländska och indonesiska aktörer i Indonesien.

Ytterligare stöds ansträngningar med hjälp av kampanjer riktade mot fokusområden för Team Finland, i samarbete med företag och andra nordiska länder utnyttjande Finlands och de nordiska ländernas god rykte i Indonesien.

​​​​Mera information