Ambassadens uppgifter

Ambassaden i Jakarta är Finlands officiella representation i Indonesien och Östtimor (Timor-Leste). Den bevarar också kontakter med ASEAN, samarbetsorganisation av sydostasiatiska stater dess sekretariat befinner sig i Jakarta. Till ambassadens uppgifter hör att bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp samt upprätthålla och utveckla Finlands goda förhållande och samarbete med Indonesien och Östtimor inom politik, handel och kultur. 
​​​​​​​