Indonesien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet

  • innehavare av diplomatpass
  • innehavare av tjänstepass (Service passport)

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Service passport)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)