Utfärdandet av intyg över innehållet i handlingar vid beskickningar

Till Notarius publicus uppgifter hör bl.a. att utfärda intyg över innehållet i handlingar som framlagts. Utfärdandet av intyg över innehållet i en handling kan vara en redogörelse av innehållet i handlingen som sådant eller delvis eller ett utdrag ur handlingen. Intyget gäller bara innehållet i handlingen. Däremot är det inte möjligt att utfärda intyg på riktigheten på handlingens form eller dess behörighet.

 

Vid behov utfärdar ambassaden intyg om att nytt pass har beviljats. Det intygar att personen vid den tidpunkt som passet utfärdades var finsk medborgare, vilket har antecknats i passet. Detta intyg är avgiftsfritt.

Ambassaden får ofta förfrågningar om intyg över faktiskt föreliggande situationer, som stationeringslandet myndigheter bäst lämpar sig för att intyga. Vänd dig till den behöriga myndigheten, till exempel till Indonesiens immigrationsmyndighet om du behöver ett intyg över din bosättningsort.

​​​​​​​