Kahdenväliset suhteet

Suomen ja Unkarin välillä vallitseva erityissuhde juontaa juurensa 1800-luvun lopun kansalliseen heräämiseen, jolloin kieli ja kansalliset tieteet saivat molemmissa maissa historiallisista syistä aivan uuden merkityksen. Kielitutkijoiden välille kehittyi vilkas yhteistyö, joka sittemmin levisi myös muille tutkimusaloille ja ylipäänsä kulttuuriin ja kansalaisjärjestötasolle. Erityissuhde on heijastunut vahvasti Suomen ja Unkarin välisiin poliittisiin ja kaupallis-taloudellisiin suhteisiin. EU-yhteistyön myötä maiden välinen suhde on muuttunut yhä monialaisemmaksi ja monipuolisemmaksi.

Suomen maakuva Unkarissa on perinteisesti vahva. Kielisukulaisuuteen perustuva erityissuhde tiedostetaan, ja erityisesti Suomen koulutusjärjestelmä kiinnostaa laajalti.

Vaikeasti ennustettavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta Unkari on edelleen suomalaisille investoijille houkutteleva investointikohde, ja sijaintinsa puolesta sillä on suomalaisyrityksille tärkeä alueellinen merkitys Keski-Euroopassa. Suomen ja Unkarin välinen kauppa on pysynyt viime vuodet jotakuinkin ennallaan. Nokia on maan suurin suomalaistyöllistäjä. Liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille on etenkin vihreän talouden alalla ja startupeissa.