Markkinamahdollisuudet Unkarissa ja Sloveniassa 

Suomalaisosaamiselle on kysyntää 

Unkari on viime vuosina pystynyt houkuttelemaan hyvin ulkomaisia investointeja ja talous on ollut kasvusuunnassa. Erityisesti autoteollisuusklusterista (ml. akkuteollisuus) on tullut merkittävä Unkarissa. Unkarin sijainti, edullinen palkkataso ja verotus, suhteellisen hyvin koulutettu työvoima sekä valtion tarjoamat tuet toimivat houkuttimina. Innovaatiot puhtaiden teknologioiden alalla ovat Unkarin kannalta kiinnostavia. Bio- ja kiertotalous on myös sektori, jossa Suomella on paljon tarjottavaa myös Unkarille, esimerkiksi osaamisemme jäteveden ja ruokahävikin alueilla. Suomi tunnetaan edistyneenä toimijana myös smart city-ratkaisuissa. Alalla on kasvupotentiaalia kahdenvälisessä yhteistyössä.  

Investoinnit Suomesta Sloveniaan ovat olleet viime vuosina kasvusuunnassa. Ulkomaisia investointeja on houkutellut Sloveniaan suotuisa rahoitusympäristö ja EU:n rakennerahastojen lisääntynyt käyttö, mutta myös maan erinomainen sijainti ja hyvin koulutettu työvoima. Valtio pyrkii tarjoamaan strategisille investoinneille houkuttelevia kannustimia. Suomella on yleisesti hyvä maine Sloveniassa useilla eri aloilla. 

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Unkarin ja Slovenian markkinatilanteesta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

 

Edustuston raportit (Country Outlook)