Az alkotmányosság felügyelete Finnországban

Az alkotmányosság felügyelete Finnországban

Finnországban nincs alkotmánybíróság. Az alkotmánybíróság hatáskörébe tartozó feladatokat azonban Finnországban is ellátják, előzetes és utólagos normakontroll révén. Finnországhoz hasonlóan nincs alkotmánybíróság a többi skandináv országban, Svédországban, Norvágiában, Dániában és Izlandon, sőt például az Egyesült Királyságban, illetve Hollandiában sem.

Az alkotmányosság felügyelete elsősorban az előzetes normakontroll révén valósul meg. Ezt a feladatot a parlament alkotmányügyi bizottsága látja el. A bizottságnak 17 tagja van, akik valamennyi parlamenti pártot képviselik. A bizottság az általa tárgyalt törvénymódosításokat és egyéb ügyeket alkotmányossági szempontból véleményezi, és vizsgálja, hogy megfelelnek-e a nemzetközi emberi jogi szerződéseknek. A bizottság által kiadott vélemény nem politikai, hanem jogi elemzés.

A jogszabályoknak már az előkészítő fázisban meg kell felelniük az alapjogoknak. A törvényjavaslatok alkotmányosságát meg kell indokolni. Ezenkívül a kormányülések előtt a kormány törvényjavaslatait meg kell küldeni a kormányt felügyelő igazságügyi kancellárnak előzetes vizsgálatra.

Az utólagos normakontroll azt jelenti, hogy a bíróságoknak minden tárgyalt ügyben prioritást kell biztosítani az alkotmány rendelkezéseinek. Ha egy törvény egyértelmű ellentmondásban áll az alkotmánnyal, akkor azt nem alkalmazhatják.

Mindezeken kívül Finnországban az alap- és emberi jogok tiszteletben tartását a legfelső törvényességi kontrollt ellátó parlamenti ombudsman és az igazságügyi kancellár felügyelik munkájuk során (pl. jogi panaszok kezelése, különböző vizsgálatok végrehajtása.

Finnország nemzetközi felmérések tanúsága szerint az élvonalban van a jogállamiság megvalósulása tekintetében, csakúgy mint a sajtószabadság és a sajtóba vetett bizalom terén. Például a World Justice Project nevű szervezet nemrégiben megjelentetett jogállamisági indexében(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) Finnország a harmadik helyet érte el.  A Freedom House 100 pontosra értékeli(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) a finn demokráciát, a World Economic Forum tavalyi jelentése(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) pedig Finnország jogrendszerét nyilvánította a legfüggetlenebbnek a világon. A Transparency International legújabb korrupcióérzékelési indexe(Hivatkozás másik webhelyre.) (Új ablakot nyit) szerint Finnország a harmadik legkevésbé korrupt a vizsgált országok közül.