Bilagor till passansökan

  • För att styrka din identitet behöver du ditt gamla pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen.
  • 1 passfoto, högst sex (6) månader gammalt. Fotot kan vara svartvitt eller i färg.
  • 18–30-åriga män: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg.Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.
  • Särskilt medborgarskapsintyg kan krävas av personer som är fast bosatta utomlands.

Bekanta dig med anvisningar för passfoto(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Polisens webbplats.

Ytterligare dokument som behövs i Spanien

När man ansöker om pass i Spanien försäkrar sig beskickningen att ansökarens nationalitet bevaras. Detta sker vanligtvis med hjälp av ansökarens utlänningsnummer (Numero de identidad de extranjeros, NIE). Man måste alltså ha NIE-intyget med sig när passansökningen lämnas in. Ett eventuellt flerfaldigt medborgarskap måste registreras i Finlands befolkningsdatasystem. Om medborgarskapsuppgifterna inte är uppdaterade i Finlands befolkningsdatasystem kan erhållande av passet fördröjas.

Man måste ha fotografi med sig. Nära Ambassaden kan foton tas som anpassar sig till Finska Polisens passinstruktioner t.ex. i fotoaffären Equipo Negativo (Rafael Calvo, 29, Madrid, tel: +34 913 08 22 51, öppningstider kl.10-14 och 17-20).

Betalningen av passet sker genom banköverföring och kvittot skall uppvisas när passansökningen lämnas in. Samma kvitto kan innehålla betalningen för passet och identitetskortet samt eventuella postningskostnaderAmbassaden och honorärkonsulaten kan inte ta emot kontanter och de har inte betalterminaler.