Ambassadens uppgifter

Ambassaden representerar Finland i Spanien och Andorra. Ambassaden främjar Finlands internationella ställning och inflytande i Spanien och därigenom inom EU. 

Ambassaden samarbetar tätt med Business Finland i Madrid, Finlandsinstitutet och den Finsk-Spanska Handelskammaren.

Ambassadens uppgifter består av följande ansvarsområden: 

  • politiska relationer
  • främjande av ekonomiska relationer och handel
  • konsulära ärenden
  • Finlandsbilden och kommunikation