Betalningsanvisningar

Postning av färdigt pass eller identitetskort i Spanien

Ett färdigt pass eller identitetskort I Spanien kan skickas till adressen som ansökaren har anmält eller till närmaste honorärkonsulat. Postningen kostar 7 euro, vilket bör betalas samtidigt med passavgiften. Annars kan passet avhämtas från Ambassaden I Madrid personligen eller med fullmakt.

Ambassadens bankuppgifter

Embajada de Finlandia en Madrid
Banco Sabadell
Calle Miguel Angel, 23
28010 Madrid

IBAN: ES19 0081 0569 8900 0267 0377
SWIFT (BIC): BSABESBB

I referenset för betalningen bör anledningen, Madrid Ambassads kod 3175 och kundens namn antecknas enligt följande:

Anledningen för betalningen

Informationen om betalningen

Exemple

Pass och andra resedokument, identitetskort

PASS + 3175 + kundens namn

PASS 3175 Aina Reissulassi

Visum

VISA + 3175 + visumansökarens namn

VISA 3175 Zhang Yan

Rättelseyrkande av visum

RECT + 3175 + visumansökarens namn

RECT 3175 Zhang Yan

Intyg och utdrag av document

LEGA + 3175 + intygsansökarens namn

LEGA 3175 Innocent Kamanzi