Betalningsanvisningar

Postning av färdigt pass eller identitetskort i Spanien

Ett färdigt pass eller identitetskort I Spanien kan skickas till adressen som ansökaren har anmält. Postningen kostar 7 euro, vilket bör betalas samtidigt med passavgiften. Annars kan passet avhämtas personligen eller med fullmakt från Ambassaden i Madrid eller i honorärkonsulatet.

Ambassadens bankuppgifter

Embajada de Finlandia en Madrid
Banco Sabadell
Calle Miguel Angel, 23
28010 Madrid

IBAN: ES19 0081 0569 8900 0267 0377
SWIFT (BIC): BSABESBB

I referenset för betalningen bör anledningen, Madrid Ambassads kod 3175 och kundens namn antecknas enligt följande:

Anledningen för betalningen Informationen om betalningen Exemple
Pass och andra resedokument, identitetskort PASS + 3175 + kundens namn PASS 3175 Aina Reissulassi
Nationalitetet KAN + 3175 + kundens namn KAN 3175 Aina Reissulassi
Meddelanden om befolkningsregister VRK +3175 + kundens namn VRK 3175 Aina Reissulassi
Uppehållstillstånd OLE + 3175 + kundens namn OLE 3175 Innocent Kamanzi
Intyg och utdrag av document LEGA + 3175 + intygsansökarens namn LEGA 3175 Innocent Kamanzi
Visum VISA + 3175 + visumansökarens namn VISA 3175 Zhang Yan
Rättelseyrkande av visum RECT + 3175 + visumansökarens namn RECT 3175 Zhang Yan