Om du förlorar ditt pass utomlands

Om ditt pass försvinner

  1. ska du genast göra en brottsanmälan eller anmälan om förvinnande på närmaste polisstation. I många länder finns särskilda turistpoliser som tar emot anmälningarna.
  2. Be om en kopia av anmälningen eller ett undersökningsprotokoll. Du behöver kopian senare då du ansöker om ett nytt pass och eventuell ersättning från försäkringsbolaget eller om det visar sig att det försvunna passet används fel. De finländska myndigheterna gör inte officiella anmälningar om försvunna pass utifrån anmälningar de tar emot per telefon.
  3. Du kan ansöka om ett nytt pass vid servicestället för beviljande av pass hos vilken finländsk beskickning som helst. Sök närmaste beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi. Om Finland inte har någon beskickning i landet du vistas i, kan du vända dig till ett annat EU-land för att få en särskild EU-resehandling för hemresan (Emergency Travel Document/ETD).

Om ditt försvunna pass hittas?

Om ditt pass hittas senare, för oftast en lokal myndighet det upphittade passet till Finlands beskickning som skickar det till Finland, till den myndighet som beviljat det eller till polisen på den ort där passets innehavare är bosatt.

Om ditt pass har försvunnit och du lämnat en brottsanmälan eller en anmälan om försvinnande, kan du inte längre använda det passet.

Resenären som blivit offer för ett brott bör göra brottsanmälan hos Spanska polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Brottsanmälan kan göras på engelska eller spanska hos Spaniens nationella polis (Policia Nacional) vid telefonnumret +34 902 102 112 från må-sö mellan kl. 9 och 21. Numret fungerar enbart om man ringer från Spanien. Efter samtalet måste anmälan avhämtas personligen från poliskontoret inom 48 timmar med koden som gavs under telefonsamtalet.

I Katalonien skall brottsanmälan göras hos den lokala polisen, Mossos d´Esquadra(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Det ovannämnda telefonnumret för Spaniens nationella polis gäller inte i Katalonien.