Team Finland -verkosto

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut.

Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Tekes, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät Team Finlandin verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Team Finland -yhteyshenkilöt Algeriassa

Algerian Team Finland -maajohtaja
Suurlähettiläs Marja Joenusva
Suomen suurlähetystö, Alger

Team Finland -koordinaattori
Edustuston päällikön sijainen Karim Aissa Baccouche
Suomen suurlähetystö, Alger
[email protected]
puh. +213 23 527 580

 

Team Finland -verkoston tavoitteet Algeriassa

Team Finlandin tavoitteena on edistää Suomen ja Algerian välisiä kaupallis-taloudellisia suhteita sekä Suomen maakuvaa Algeriassa.  Team Finland pyrkii oman paikallistuntemuksensa ja paikallisten kontaktiensa avulla edistämään suomalaisten yritysten toimintaa Algeriassa ja välittämään tietoa suomalaisosaamisesta.  Algeriassa on kysyntää suomalaisosaamiselle useilla sektoreilla esim. bioenergia, ympäristöteknologia ja cleantech, terveysteknologia, maatalousteknologia ja puutalorakentaminen.

Suomen tärkein vientituote Algeriaan on perinteisesti ollut sahatavara.  Muita merkittäviä vientituoteryhmiä ovat paperi, sellu ja kartonki, sekä koneet ja laitteet. Muutama suomalaisyritys on tehnyt myös tuotantoinvestoinnin Algeriaan yhdessä paikallisen kumppanin kanssa.  Valtiojohtoisen talouden maassa suhteet hallintoon ja ministeritason hyväksyntä hankkeelle ovat tärkeitä.  Näissä Team Finland pyrkii tukemaan yrityksiä Algeriassa. Team Finlandia edustaa Algeriassa Suomen suurlähetystö.

Algerian viennistä 60 ja tuonnista 45 prosenttia tapahtuu Euroopan unionin kanssa. Algerian tärkein kauppasopimus on vuonna 2005 voimaan tullut EU-assosiaatiosopimus, joka mahdollistaa Algerialle tullivapaan viennin Eurooppaan.  Maa pystyy hyödyntämään tätä vain rajallisesti, koska sillä ei ole öljyn ja kaasun lisäksi monia vientituotteita. Oman taloutensa suojaamiseksi Algeria on ottanut käyttöön väliaikaisia ylimääräisiä suojatulleja, kulutusveroja ja muita kaupanesteitä.  EU-vetoisesti seurataan Algerian kauppapoliittisia toimia ja ollaan yhteydessä Algerian viranomaisiin kaupanesteiden purkamiseksi.