Henkilöä koskevan asiakirjan tai osoitetiedon hankkiminen Algeriassa

1.5.2019 voimaan tulevan konsulipalvelulain muuttamisesta annetun lain 174/2019, 30 § mukaisesti edustusto voi ulkoministeriölle tehdyn kirjallisen hakemuksen saatuaan erityisestä syystä hankkia toimipiiristään henkilöä koskevia asiakirjoja sekä osoitetietoja. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on lisäksi oltava perusteltua hakemuksen tehneen henkilön tai yhteisön etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Algerian toimialueella henkilöä koskevan asiakirjan tai osoitetiedon voi saada vain diplomaattisen edustuston välityksellä (suurlähetystö Alger).

​​Katso ohjeet ja tee toimeksianto  ulkoministeriölle https://um.fi/asiakirjojen-ja-osoitetietojen-hankkiminen-ulkomailta

Edustusto välittää nootilla saamansa toimeksiannon Algerian ulkoministeriölle, joka välittää pyynnön edelleen viranomaiselle. Toimeksiannon tekijän tulee varautua siihen, että vastauksien saaminen Algerian viranomaisilta kestää usein tavanomaista 2-3 kk kauemmin tai, että niitä ei saada lainkaan.