Elina Björklund valmistelemaan Team Finland -yrityspalveluiden ulkomaanverkon uudistusta

Elinkeinoministeri Wille Rydman ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ovat 27. kesäkuuta 2024 asettaneet kauppatieteiden maisteri, Reima Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Elina Björklundin selvityshenkilöksi valmistelemaan Team Finland -yrityspalveluiden ulkomaanverkoston uudistusta, jossa Business Finlandin ulkomaantoiminnot yhdistetään ulkoasiainhallintoon.

Samalla ministerit asettivat selvityshenkilön tueksi työryhmän jonka jäseniä ovat teollisuusneuvos Maija Lönnqvist (työ- ja elinkeinoministeriö), alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä (ulkoministeriö), budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew (valtiovarainministeriö), johtaja Risto Vuohelainen (Business Finland), kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo (Keskuskauppakamari), johtaja Timo Vuori (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja johtaja Harri Jaskari (Suomen yrittäjät ry).

Elina Björklund toimii työryhmän puheenjohtajana. Hänellä on vahvaa osaamista ja kokemusta kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamisesta ja muutosjohtamisesta.

Selvityshenkilön ja työryhmän tavoitteena on täsmentää toteutusmalli, jolla Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan ulkoasiainhallintoon ja arvioida oikeudellisia ja hallinnollisia näkökohtia sekä kustannusvaikutukset.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio on tyytyväinen siihen, että työryhmä aloittaa työnsä nopeasti. ”Muutoksen tavoitteena on saada yrityksille entistä paremmat vienninedistämispalvelut, jotka luodaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja henkilöstöjen kanssa.”

Björklund arvioi, että ”edessä on mittava tehtävä suomalaisten yritysten viennin ja kansainvälistymisen edellytysten parantamiseksi entisestään. Business Finlandin ja ulkoministeriön ulkomaantoimintojen yhdistäminen on yksi vastaus niihin haasteisiin, joita globaalin toimintaympäristön muutos meille asettaa. Team Finland -toimintamme tulee jatkossa olla yhä strategisempaa ja tiiviimpää. Keskeistä on turvata suomalaisille yrityksille häiriötön palvelupolku tulevasta muutoksesta huolimatta ”.

”Arvostan paljon sitä vankkaa asiantuntemusta ja kokemusta, jota Business Finlandin ulkomaantoiminnoissa on. Tästä pääomasta haluamme pitää kiinni. Se täydentää hyvin ulkoministeriössä olevaa osaamista kansainvälisten asioiden hoidossa. Muutos haastaa kaikkia osapuolia myös uudistumaan. Haluamme varmistaa siirtyvälle henkilöstölle mahdollisimman sujuvan prosessin. Osaaviin henkilöihin sekä toimiviin ja tehokkaisiin työyhteisöihin perustuva yhteinen vienninedistämisverkosto maailmalla auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään yhä paremmin kansainvälisessä kilpailussa. Tämä on erityisen tärkeää tässä talouden tilanteessa, jossa Suomi on. Verkoston luomiseen toivommekin nyt kaikkien tukea.”

Lisätietoja: