Chilen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Chilen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Chilessä on merkittävää potentiaalia uusiutuvan energian tuotannossa ja se tavoittelee maailman johtavan vihreän vedyn viejän titteliä. Kiertotalous, vihreä vety ja älykkäät energiaratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Panostukset 5G-verkkoon Chilessä ovat avanneet telekommunikaatioalan markkinoita useille sektoreille ulottuvine mahdollisuuksineen. Suomalaisille ratkaisuille ja tuotteille on edelleen erityisesti kysyntää perinteisesti vahvoilla kaivos- ja metsäsektoreilla. Pandemian aikana on kasvanut kiinnostus myös koulutus- ja terveyssektoreilla.

Viime vuodet Chilessä ovat olleet poikkeuksellisia, kun lokakuussa 2019 alkaneet yhteiskunnalliset levottomuudet ovat johtaneet uuden perustuslain laatimisprosessiin. Loppuvuonna 2021 neljään Etelä-Chilen kuntaan julistettiin myös alueellinen hätätila. Koko maailmaa koskettanut pandemia on koetellut myös Chileä. Tehokkaan rokotuskampanjansa ansiosta Chile on maailman kärkeä väestön koronarokotekattavuudessa. Vuoden 2020 negatiivisen talouskasvun jälkeen vuosi 2021 on merkinnyt jopa 11 %:n kasvua. Uusi vasemmistojohtoinen hallitus aloittaa maaliskuussa 2022. Uuden perustuslain sisällöstä neuvotellaan perustuslakikonventissa heinäkuulle 2022 ja perustuslain lopullisesta hyväksynnästä järjestetään maassa kansanäänestys. Chilen odotetaan kuitenkin säilyvän yritysystävällisenä ja hyvänä kauppakumppanina.

Suomen viennin perinteisesti vahvat sektorit metsä- ja kaivosteollisuus ovat pärjänneet pandemiasta huolimatta hyvin, ja näillä sektoreilla digitalisointi, automaatio ja innovatiiviset kiertotalousratkaisut nostavat merkitystään. Kyseessä ovat Chilellekin keskeisen tärkeät alat. Näistä Suomi on myös Chilessä erityisesti tunnettu suomalaisen koulutuksen ohella. Suomi nähdään Chilessä innovatiivisten ja digitaalisten, kestävien ratkaisujen maana.

Chile panostaa yhteiskuntansa laaja-alaiseen modernisaatioon ja vuoden 2021 alussa ratkesi Chilen 5G-tarjouskilpailu, jossa kentälle tuli uutena vahvana toimijana Huawei. Telekommunikaatiosektori tarjoaa uusia, suuria liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaistoimijoille ja laajenevaa kysyntää eri sektoreiden digitalisoinnissa sekä kyberturvallisuudessa.

Chile on maailman suurin kuparintuottaja ja sillä on yhdet maailman suurimmista litiumvarannoista, mutta sillä on myös paljon uusiutuvaa energiaa. Chile haluaa kehittää maan omaa akkutuotantoa ja akkujen kierrättämistä sekä pyrkii muutoinkin monipuolistamaan vientiään ja arvoketjujaan. Nykyhallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Panostuksia on tehty etenkin aurinko- ja tuulivoimaan, uusimpana vihreään vetyyn. Kansainvälisten laskelmien mukaan Chile pystyisi tuottamaan vihreää vetyä halvimmalla maailmassa. EU ja useat sen jäsenmaat, ml. Suomi, ovat kiinnostuneet yhteistyöstä tuotannon mahdollistamiseksi. Ensimmäinen ulkomainen pilottihanke on aloitettu eteläisessä Chilessä.


Eija Rotinen, Suomen suurlähettiläs Chilessä