Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Brasiliens myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbeviseftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet. Det går inte heller att få motsvarande intyg av de lokala myndigheterna i Brasilien.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 106 Kb)

Till storleken är Brasilien nästan lik Europa. Landets 27 delstaters städer har egna registerhållare, dvs. cartórion. De är magistrater, som dokumenterar endast det egna områdets, t.ex. stadsdelens befolkningsindata. Dessutom behandlar varje delstats Polícia Federal-polismyndighet utlänningsärenden. Dessa cartórion registrerar endast de födslar, vigslar och dödsfall som sker på var och ens eget område. Inget adressregister finns.

Till exempel i fallet då en brasiliansk eller finsk person bor i São Paulo, men är vigd i Belém i Parás delstat, så hittas äktenskapsbeviset endast i cartórion i stadsdelen i Belém där vigseln skett. Om personen i frågas barn föddes i Rio de Janeiro i stadsdelen Leme, så hittas födelseattestet endast i cartórion i Leme. Registerinformationen flyttas inte från en registrerare till en annan, utan informationen hittas endast från den ursprungliga registreringsplatsen.

Det är möjligt att söka olika delstaters magistrater och intyg via Cartório no Brasil webbsidan. (Solicitar Certidão ao Cartório).

Från och med början av maj 2019 sköter representationerna adress och ämbetsbevisrelaterade förfrågan endast av särskilda skäl. Ett exempel på en sådan situation är då ett lands myndigheter inte ger ut information till andra än diplomatiska beskickningar.

Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster 12.2.2019 (174/2019)