Ambassadens uppgifter

Finlands Ambassaden i Brasília representerat Finlands statsmark i Brasilien.

Vad gör Finlands ambassad?​​​​​​​

  • bevakar Finlands politiska, ekonomiska och kulturella intressen i Brasilien

  • rapporterar till utrikesministeriet och andra myndigheter och intressegrupper i Finland om angelägenheter i Brasilien som är betydelsefulla för Finland och den Europeiska Unionen

  • främjar kännedom om Finland i Brasilien samt om Brasilien i Finland

  • håller kontakten med finländska medborgare samt övriga Finlandsvänner i Brasilien

  • erbjuder konsulära tjänster till finländska medborgare samt i Finland permanent bosatta utlänningar och resenärer som reser till Finland eller andra EU-länder

  • handleder Finlands honorärkonsulers verksamhet i Brasilien

Läs mera om beskickningarnas huvuduppgifter på UM.fi.