FinnCham i Brasilien

Den finländsk-brasilanska handelskammaren Finncham Brazil befrämjar handel och investeringar mellan Brasilien och Finland.

Finncham Brazil grundades 2012.

Finncham bistår med att underlätta finländska företags etablering i Brasilien genom att bl.a. erbjuda specificerade marknadsundersökningar.

Handelskammarens målsättning är att främja förståelsen mellan skillnaderna i företagskulturen i Finland och Brasilien, främja kännedomen om företagsklimatet i Brasilien och erbjuda möjligheter både för företags- och personmedlemmar att integrera sig och utvidga sin verksamhet.

FinnCham Brazil - Câmara de Comercio Brasil-Finlândia hemsidor