Om du råkar ut för en krissituation utomlands

I en krissituation är det alltid de lokala myndigheterna (polisen, brandkåren osv.) som bär ansvaret. Följ de lokala myndigheternas anvisningar. Gör en reseanmälan till Finlands utrikesministerium, om du inte redan gjort det.

Om du behöver akut hjälp, kontakta landets egen räddningstjänst (polisen, brandkåren, ambulans).

Följ lokala mediers nyhetsrapportering. Läs också Finlands ambassads och utrikesministeriets webbplats och kanaler i sociala medier.

Enligt lagen om paketresor har researrangören det primära ansvaret för att ordna sjukvård eller sjuktransport till hemlandet. Researrangören ska också hjälpa vid utredningen av brott eller skador som resenären utsatts för och vidta andra nödvändiga åtgärder för att hjälpa sina kunder.

Undvik att röra dig utomhus om det inte är nödvändigt. Om det är möjligt ska du försöka resa bort från krisområdet eller åtminstone hjälpa dina familjemedlemmar bort från området. Om du bor permanent i landet, meddela ambassaden om du reser bort från krisområdet.

De nordiska ländernas och EU-ländernas ambassader är skyldiga att hjälpa finska medborgare i nöd om det inte finns en finsk ambassad eller ett finskt konsulat på orten eller i landet.

Var beredd

  1.  Gör en reseanmälan. Då kan utrikesministeriet kontakta dig i en nöd- eller krissituation.
  2. Läs resemeddelandet om landet.
  3. Läs ambassadens beredskapsplan.

Resemeddelanden publiceras om de länder där Finland har en egen representation eller som ambassaderna på annat sätt kan få pålitlig information om. Om det inte finns ett resemeddelande om det land du är på väg till, läs vad andra länder rekommenderar.