Prislista

Instruktion för betalning i Brasilien

Betalningen görs på förhand till beskickningens gemensamma bankkonto oberoende om ärendet kommer att handläggas i São Paulo, Brasília eller Rio de Janeiro. Vi tar inte emot kontanter.

Referens: Eget namn/pass etc.

Kvitto på inbetalningen bör uppvisas i samband med att ansökan hämtas till konsulatet/ambassaden.

 

Kontouppgifter:
Embaixada da Finlândia
Banco Itaú (341), Bankfilial: 7011, Konto: 10132-1
CNPJ-nummer 03768826/0001-93

Pass och identitetskort

Pass

140 870 BRL

Snabbpass

160 1 000 BRL

Tillfälligt pass

175 1 090 BRL

Laissez Passer resedokument

140 870 BRL

Identitetskort

90 560 BRL

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 360 BRL
Sedex - postning 60 BRL