Team Finland i Brasilien

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen:

  • finländska företags internationalisering
  • utländska investeringar i Finland
  • Finlandsbilden

Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna. Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen.

​​

Team Finland-kontaktpersoner i Brasilien

 

Koordinator:
Trade Comissioner för Business Finland Matti Landin
e-post: matti.landin(a)businessfinland.fi
Tfn +55 12 3942 1133

 

Kontaktperson i São Paulo:
Ansvarig tjänsteman Lasse Keisalo
e-post: lasse.keisalo(a)formin.fi
Tfn +55 11 3061 1087

 

Ordförande:
Ambassadör Jouko Leinonen

 

Team Finland i Brasilien