Prislista

Instruktion för betalning i Brasilien

Betalningen görs på förhand till beskickningens gemensamma bankkonto oberoende om ärendet kommer att handläggas i São Paulo, Brasília eller Rio de Janeiro. Vi tar inte emot kontanter.

Referens: Eget namn/pass etc.

Kvitto på inbetalningen bör uppvisas i samband med att ansökan hämtas till konsulatet/ambassaden.

 

Kontouppgifter:
Embaixada da Finlândia
Banco Itaú (341), Bankfilial: 7011, Konto: 10132-1
CNPJ-nummer 03768826/0001-93

Pass och identitetskort

Pass

140 780 BRL

Snabbpass

160 890 BRL

Tillfälligt pass

175 970 BRL

Identitetskort

90 500 BRL

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 320 BRL

Inresetillstånd

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 880 BRL

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 2 600 BRL

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 3 540 BRL

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 2 710 BRL

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 3 100 BRL

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 2 270 BRL

Uppehållstillstånd för studier

450 2 490 BRL

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 940 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 500 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 330 BRL

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 1 110 BRL

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 830 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 550 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 440 BRL

Befrielsenansökan

520 2 880 BRL

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 550 BRL

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 170 BRL

Offentligt köpvittne

160 890 BRL

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 220 BRL
Sedex - postning 60 BRL