Prislista

Avgiter fr.o.m 1.10.2019

R$

Pass

 

 

Identitetskort

Identitetskort när ansökan görs samtidigt som passansökan

90 €

58 €

410

260

Pass

140 €

630

Pass som snabbpass samt nödpass

160 €

725

ETD - Emergency Travel Document, Laissez-Passer, tillfälligt främlingspass

140 €

630

Uppehållstillsånd

 

 

Uppehållstillstånd

470 €

420 €

2125

1895

Uppehållstillstånd för arbete, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, bl.a. specialist, forskare, idrottare, au pair

 

Uppehållstillstånd för arbete

550 €

350 €

 

 

600 €

400€

2485

1580

 

 

2710

1​​805

Uppehållstillstånd för studier

360 €

300 €

1625

1355

Uppehållstillstånd, ansökander mindenåring

250 €

220 €

1130

995

Visum (Schengen)

60 €

 

Visum, sökanden 6-11 år e för medborgare i Albanien, Armenia, Azerbaidžan, Bosnien- Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldova, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina

35 €

 

Schengen-viisumi alle 6-vuotiaille lapsille, EU-kansalaisen perheenjäsenille sekä koululaisille, opiskelijoille ja opettajille, jotka matkustavat opiskelun tai ammattikoulutuksen vuoksi

0 €  

Medborgarskap och övriga

   
Notariatsbevis (/bevis)

30 €

135

Medborgarskapsanmälan

200 €

150 €

905

680

Reducerad avgift för minderåriga

100 €

80 

450

360

Befrielseansökan 480  € 2170
Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus (KAN_9) 50 € 225
Sedex -postning
 
60

 

 

 

 
     

Instruktion för betalning i Brasilien

Vi tar inte emot kontanter.

Kundtjäns i konsulat i São Paulo
Embaixada da Finlândia
Banco Itaú (341), Kontor 7011, kontonummer 10132-1
CNPJ: 03768826/0001-93

Kundtjäns i konsulat i Rio de Janeiro
Embaixada da Finlândia
Banco Itaú (341), Kontor 7011, kontonummer 10192-5
CNPJ: 03768826/0001-93

​​​

​​​​​​​