Prislista

Instruktion för betalning i Brasilien

Betalningen görs på förhand till beskickningens gemensamma bankkonto oberoende om ärendet kommer att handläggas i São Paulo, Brasília eller Rio de Janeiro. Vi tar inte emot kontanter.

Referens: Eget namn/pass etc.

Kvitto på inbetalningen bör uppvisas i samband med att ansökan hämtas till konsulatet/ambassaden.

 

Kontouppgifter:
Embaixada da Finlândia
Banco Itaú (341), Bankfilial: 7011, Konto: 10132-1
CNPJ-nummer 03768826/0001-93

Pass och identitetskort

Pass

140 810 BRL

Snabbpass

160 930 BRL

Tillfälligt pass

175 1 020 BRL

Laissez Passer resedokument

140 810 BRL

Identitetskort

90 520 BRL

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 340 BRL

Inresetillstånd

Omprövningsbegäran

170 990 BRL

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 020 BRL

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 2 730 BRL

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 3 720 BRL

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 2 840 BRL

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 3 250 BRL

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 2 380 BRL

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 790 BRL

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 2 030 BRL

Uppehållstillstånd för studier

450 2 610 BRL

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 2 030 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 570 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 390 BRL

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 1 160 BRL

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 870 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 580 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 460 BRL

Befrielsenansökan

520 3 020 BRL

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 580 BRL

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 170 BRL

Offentligt köpvittne

160 930 BRL

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 230 BRL
Sedex - postning 60 BRL