Prislista

Instruktion för betalning i Brasilien

Betalningen görs på förhand till beskickningens gemensamma bankkonto oberoende om ärendet kommer att handläggas i São Paulo, Brasília eller Rio de Janeiro. Vi tar inte emot kontanter.

Referens: Eget namn/pass etc.

Kvitto på inbetalningen bör uppvisas i samband med att ansökan hämtas till konsulatet/ambassaden.

 

Kontouppgifter:
Embaixada da Finlândia
Banco Itaú (341), Bankfilial: 7011, Konto: 10132-1
CNPJ-nummer 03768826/0001-93

Pass och identitetskort

Pass

140 900 BRL

Snabbpass

160 1 030 BRL

Tillfälligt pass

175 1 120 BRL

Laissez Passer resedokument

140 900 BRL

Identitetskort

90 580 BRL

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 370 BRL

Inresetillstånd

Omprövningsbegäran

170 1 090 BRL

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 340 BRL

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 3 020 BRL

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 4 110 BRL

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 3 140 BRL

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 3 590 BRL

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 2 630 BRL

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 080 BRL

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 2 250 BRL

Uppehållstillstånd för studier

450 2 890 BRL

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 2 250 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 730 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 540 BRL

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 1 280 BRL

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 960 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 640 BRL

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 510 BRL

Befrielsenansökan

520 3 340 BRL

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 640 BRL

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 190 BRL

Offentligt köpvittne

160 1 030 BRL

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 260 BRL

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 190 BRL
Sedex - postning 60 BRL