Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Edustuston tietojen mukaan Suomen virkatodistusta vastaavaa asiakirjaa ei ole saatavissa Brasilian toimivaltaiselta rekisteriviranomaiselta, koska maassa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää. Muidenkaan vastaavien todistusten saaminen paikallisilta viranomaisilta ei ole todennäköistä Brasiliassa.

Tulosta estekirje (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 106 kb)

Brasilia on kooltaan lähes Euroopan kokoinen alue. Maan osavaltioiden (27) kaupungeissa ja aluekeskittymissä on rekisterinpitäjiä, cartórioita – maistraatteja, jotka kirjaavat vain oman alueensa, esimerkiksi kaupunginosan väestötietoja. Lisäksi kussakin osavaltiossa Polícia Federal -poliisiviranomainen käsittelee ulkomaalaisasioita. Cartóriot rekisteröivät tiedot ainoastaan omalla alueellaan syntyneistä, vihityistä ja kuolleista henkilöistä. Osoitteista ei pidetä yllä rekisteriä.

Esimerkiksi henkilö (brasilialainen/ulkomaalainen), joka asuu São Paulossa, on vihitty Belémissä, Parán osavaltiossa, avioliittotodistus löytyy vain Belémistä, sen alueen cartórista, missä vihkiminen tapahtui, jos hänen lapsensa syntyi Rio de Janeirossa, Lemen kaupunginosassa, löytyy syntymätodistus vain Lemessä sijaitsevasta cartóriosta. Rekisteritiedot eivät siirry rekisteröijältä toisella, vaan ne löytyvät ainoastaan alkuperäisestä rekisterimerkintäpaikasta.

Cartório no Brasil -sivuston (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)kautta voi hakea eri osavaltioiden maistraatteja sekä todistuksia (Solicitar Certidão ao Cartório).

 

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019(Linkki toiselle web-sivustolle.) (174/2019)