Utrikesminister Valtonen deltar i informellt möte mellan EU:s utrikesministrar i Bryssel

EU-ländernas utrikesministrar samlas till ett informellt Gymnichmöte i Bryssel den 2-3 februari. På agendan står relationerna mellan EU och Afrika och EU och Turkiet. Finlands representant vid mötet är utrikesminister Elina Valtonen.

Ministrarna kommer att diskutera utvecklingen av relationerna mellan EU och Afrika. Det spända geopolitiska läget har ökat behovet av dialog, samarbete och ett jämlikare partnerskap mellan EU och de afrikanska länderna.

”EU bör stärka sin roll i Afrika i det rådande globala läget. Vi måste försöka röja handelshinder mellan de afrikanska länderna och EU och utveckla det ekonomiska samarbetet på likvärdigare villkor", säger minister Valtonen. 

Ett ytterligare samtalsämne är relationerna mellan EU och Turkiet och ett närmare samarbete på områden där EU och Turkiet har gemensamma intressen, till exempel handel, säkerhet och migration. 

”Finland ger sitt stöd för utveckling och intensifiering av samarbetet mellan EU och Turkiet med beaktande av Turkiets strategiska och ekonomiska betydelse och stora regionala roll. Detta sker utan att vi ger avkall på våra värderingar. Vi kommer också i fortsättningen att följa upp utvecklingen av demokratin, rättsstaten, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsväsendet i Turkiet”, säger minister Valtonen.     

Före Gymnichmötet deltar minister Valtonen i EU:s indopacifiska ministerforum och EU–ASEAN-utrikesministermötet. Målet för mötena är att fördjupa samarbetet mellan EU och den indopacifiska regionen, inklusive samarbetet mellan EU och ASEAN. Utrikesminister Valtonen har också enskilda möten med representanter för regionen.

Mer information

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 492
  • Lauri Hirvonen, Europakorrespondent, chef för enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn  0295 350 063
  • Indopacifiska forumet: Ari Heikkinen, ledande sakkunnig, enheten för Östasien, Sydostasien och Oceanien, tfn 0295 351 390
  • EU-ASEAN-utrikesministermötet: Helena Vuokko, teamledare, enheten för Östasien, Sydostasien och Oceanien, tfn 0295 350 131
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]