På FN:s kvinnokommissions möte behandlas social trygghet

På FN:s kvinnokommissions möte behandlas social trygghet

FN:s kvinnokommissions (Commission on the Status of Women, CSW) 63:e möte hålls den 11–22 mars i New York. Finlands delegation leds av social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee.

Huvudtema för mötet är betydelsen av sociala trygghetssystem, tillgång till offentlig service och hållbar infrastruktur för jämställdhet och flickors egenmakt. Könsaspekten i fråga om social trygghet och utvecklandet av de sociala trygghetssystemen är för första gången huvudtema för CSW.

Finlands prioriteringar vid mötet är främjandet av heltäckande sociala trygghetssystem och basservice baserade på mänskliga rättigheter samt kvinnors och flickors rätt att delta i beslutsfattandet i hushållen, på arbetsmarknaden och i det offentliga beslutsfattandet.

Från Finland deltar under kanslichef Sillanaukees ledning en bred delegation, tjänstemän från ministerier samt representanter för civilsamhällesorganisationer. Kanslichef Sillanaukee håller Finlands nationella anförande vid mötet, deltar bl.a. i samnordiska evenemang och evenemang som ordnas av EU samt träffar personer ur ledningen för FN-organisationer och ländernas ministrar som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Sillanaukee talar vid ett sidoevenemang arrangerat av Finland som handlar om sexism, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Evenemanget fokuserar särskilt på trakasserier mot kvinnliga politiker. Finland ordnar sidoevenemanget tillsammans med Europarådet. Finland är ordförande i Europarådet fram till maj 2019. Jämställdhet och kvinnors rättigheter är en av prioriteringarna under Finlands ordförandeskapsperiod.

Det nordiska ministerevenemanget fokuserar på mäns omsorg och familjeledigheter. Familjeledigheter är en viktig jämställdhetsfråga.

”Nyckelfrågan med tanke på jämställdheten är utvecklandet av familjeledigheterna. Det är viktigt att utveckla familjeledigheterna genom att förlänga öronmärkta ledigheter för pappor”, säger kanslichef Sillanaukee.

Mötets webbplats:  http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019

Twitter: #FinlandCSW, #CSW63, #nordicequality

Ytterligare information:
Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163 233
Sofie Sandström, attaché, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 995