Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Singaporessa syntyneen lapsen rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään

Syntymätodistus pitää ensin legalisoida Singapore Academy of Law:ssa(layout.types.url.description)

Huom! Legalisointi tehdään alkuperäiseen asiakirjaan, joten syntymätodistusta ei saa laminoida. Jos se on ehditty laminoida, pyydä kaksoiskappale, extract copy(layout.types.url.description). Valokopio ei käy.

Täytä Digi- ja väestötietoviraston lomake Ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta(layout.types.url.description)

Varaa aika suurlähetystöltä sähköpostitse [email protected].

Ota mukaan legalisoitu syntymätodistus, täytetty DVV:n lomake sekä molempien vanhempien passit.

Kun maistraatti ilmoittaa lapsen henkilötunnuksen, lapselle voi hakea passia.