Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Singapore (FI, SV, EN)

FI:
Käy laillistamassa syntymätodistus Singapore Academy of Law(Länk till en annan webbplats.)'ssa. Huom! Laillistus pitää tehdä alkuperäiseen dokumenttiin, ei valokopioon. Jos syntymätodistus on annettu vain sähköisenä, hanki allekirjoitettu paperinen syntymätodistus ICA(Länk till en annan webbplats.):sta ja laillista. 

Täytä ja allekirjoita Digi- ja Väestötietoviraston lomake "Ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta". https://dvv.fi/lomakkeet

Pyydä asiakaspalveluaikaa edustustosta sähköpostitse, [email protected]

Tule käymään suurlähetystössä sovittuna aikana. Ota mukaan laillistettu syntymätodistus, DVV:n lomake ja molempien vanhempien passit.

SV:
Legalisera födelseattest hos Singapore Academy of Law(Länk till en annan webbplats.). Obs! Legalisering av originaldokumentet, inte av en kopia.  Om födelseattest har utfärdats endast i elektronisk form, skaffa ett undertecknat födelseattest i pappersform från ICA(Länk till en annan webbplats.) och lagligt

Fyll i och underteckna Digitalisering- och befolkningsdata myndighetens blankett “Anmälan om barn som fötts utomlands”. https://dvv.fi/sv/blanketter

Boka tid hos ambassaden per e-post till [email protected]

Vid besöket på ambassaden vid den överenskomna tiden tag med det legaliserade födelseattest, den ifyllda DVV -blanketten och båda föräldrarnas pass.

EN:
Legalize the birth certificate at Singapore Academy of Law(Länk till en annan webbplats.). Please note that legalization must be done on an original document, not on a photocopy. If the birth certificate has been given in e-format, obtain a signed paper version from ICA(Länk till en annan webbplats.) and have it legalized. 

Fill and sign Digital and Population Data Services Agency's form "Notification of child born outside Finland". https://dvv.fi/en/forms

Request for an appointment at the embassy by email, [email protected]

Bring legalized birth certificate, filled form and passport from both parents.