Finland och Singapore

Finland erkände Singapores självständighet den 13 augusti 1965. Diplomatiska förbindelser knöts den 7 februari 1973.