Finland och Singapore

14.12.2018

Finland erkände Singapores självständighet den 13 augusti 1965. Diplomatiska förbindelser knöts den 7 februari 1973.