Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) översättning duger som sådan.

Blankett

Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Singapore (FI, SV, EN)

FI:
Käy laillistamassa avioliittotodistus Singapore Academy of Law'ssa. https://legalisation.sal.sg/ Huom! Laillistus pitää tehdä alkuperäiseen dokumenttiin, ei valokopioon. Jos avioliittotodistus on annettu vain sähköisenä, hanki paperinen avioliittotodistus ROM:sta tai ROMM:sta ja laillista. https://www.marriage.gov.sg/.

Täytä ja allekirjoita Digi- ja Väestötietoviraston lomake Ilmoitus ulkomailla solmitusta avioliitosta. https://dvv.fi/lomakkeet

Pyydä asiakaspalveluaikaa edustustosta sähköpostitse, [email protected]

Tule käymään suurlähetystössä sovittuna aikana. Ota mukaan laillistettu avioliittotodistus, DVV:n lomake ja molempien passit.

SV:
Legalisera äktenskapsbeviset hos Singapore Academy of Law. https://legalisation.sal.sg/ Obs! Legalisering av originaldokumentet, inte av en kopia.  Om äktenskapsintyget har utfärdats endast i elektronisk form, skaffa ett äktenskapsintyg i pappersform från ROM eller ROMM och lagligt

Fyll i och underteckna Digitalisering- och befolkningsdata myndighetens blankett “Anmälan om äktenskap som ingåtts utomlands”. https://dvv.fi/sv/blanketter

Boka tid hos ambassaden per e-post till [email protected]

Vid besöket på ambassaden vid den överenskomna tiden tag med det legaliserade äktenskapsintyget, den ifyllda DVV -blanketten och bådas pass.

EN:
Legalize the marriage certificate at Singapore Academy of Law. https://legalisation.sal.sg/ Please note that legalization must be done on an original document, not on a photocopy. If marriage certificate has been given as e-format, obtain a paper version from ROM or ROMM and have it legalized. 

Fill and sign Digital and Population Data Services Agency's form "Notification of marriage outside Finland". https://dvv.fi/en/forms

Request for an appointment at the embassy by email, [email protected]

Bring legalized marriage certificate, filled form and passports from both.