Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Singapore (FI, SV, EN)

FI:
Käy laillistamassa syntymätodistus Singapore Academy of Law(Linkki toiselle web-sivustolle.)'ssa. Huom! Laillistus pitää tehdä alkuperäiseen dokumenttiin, ei valokopioon. Jos syntymätodistus on annettu vain sähköisenä, printtaa ja laillista todistus. 

Täytä ja allekirjoita Digi- ja Väestötietoviraston lomake "Ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta". https://dvv.fi/lomakkeet

Pyydä asiakaspalveluaikaa edustustosta sähköpostitse, [email protected]

Tule käymään suurlähetystössä sovittuna aikana. Ota mukaan laillistettu syntymätodistus, DVV:n lomake ja molempien vanhempien passit.

SV:
Legalisera födelseattest hos Singapore Academy of Law(Linkki toiselle web-sivustolle.). Obs! Legalisering av originaldokumentet, inte av en kopia. Om födelseintyget har utfärdats endast i elektronisk form skriv ut det och legalisera intyget.

Fyll i och underteckna Digitalisering- och befolkningsdata myndighetens blankett “Anmälan om barn som fötts utomlands”. https://dvv.fi/sv/blanketter

Boka tid hos ambassaden per e-post till [email protected]

Vid besöket på ambassaden vid den överenskomna tiden tag med det legaliserade födelseattest, den ifyllda DVV -blanketten och båda föräldrarnas pass.

EN:
Legalize the birth certificate at Singapore Academy of Law(Linkki toiselle web-sivustolle.). Please note that legalization must be done on an original document, not on a photocopy. If the birth certificate has been given in e-format, print it and have it legalized. 

Fill and sign Digital and Population Data Services Agency's form "Notification of child born outside Finland". https://dvv.fi/en/forms

Request for an appointment at the embassy by email, [email protected]

Bring legalized birth certificate, filled form and passport from both parents.