Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa maistraatille.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Singaporessa syntyneen lapsen rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään

Syntymätodistus pitää ensin legalisoida Singaporen ulkoministeriössä. Asiointiohje.

Huom! Legalisointi tehdään alkuperäiseen asiakirjaan, joten syntymätodistusta ei saa laminoida. Jos se on ehditty laminoida, teidän pitää pyytää kaksoiskappale, extract copy. Valokopio ei käy.

Täyttäkää maistraatin lomake Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta.

Varatkaa aika suurlähetystöltä sähköpostitse [email protected].

Ottakaa mukaan legalisoitu syntymätodistus, täytetty maistraatin lomake sekä molempien vanhempien passit.

Kun maistraatti ilmoittaa lapsen henkilötunnuksen, voitte hakea lapselle passia.