Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Pass

175 258 SGD

Snabbpass

195 288 SGD

Tillfälligt pass

210 310 SGD

Laissez Passer resedokument

175 258 SGD

Emergency Travel Document ETD

175 258 SGD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 258 SGD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 258 SGD

Identitetskort

96 142 SGD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 94 SGD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 44 SGD