Singapore: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport)
  • Provisoriskt  resedokument (Temporary travel document)
  • Identitetskort utfärdat i stället för pass (Document of identity), utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Singapore
  • Sjömanspass / Seaman's book  (tjänstgöring)