Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 220 SGD

Snabbpass

160 251 SGD

Tillfälligt pass

175 275 SGD

Laissez Passer resedokument

140 220 SGD

Identitetskort

90 141 SGD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 91 SGD

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 126 SGD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 63 SGD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 55 SGD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 SGD

Omprövningsbegäran

170 267 SGD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 816 SGD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 738 SGD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 1 004 SGD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 769 SGD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 879 SGD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 643 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 753 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 549 SGD

Uppehållstillstånd för studier

450 706 SGD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 549 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 424 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 377 SGD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 314 SGD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 235 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 157 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 126 SGD

Befrielsenansökan

520 816 SGD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 157 SGD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 47 SGD

Offentligt köpvittne

160 251 SGD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 63 SGD