Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Pass

175 246 SGD

Snabbpass

195 274 SGD

Tillfälligt pass

210 295 SGD

Laissez Passer resedokument

175 246 SGD

Emergency Travel Document ETD

175 246 SGD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 246 SGD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 246 SGD

Identitetskort

96 135 SGD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 90 SGD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 42 SGD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Schengenvisum

80 113 SGD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 56 SGD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 49 SGD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 SGD

Omprövningsbegäran

170 239 SGD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 731 SGD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 661 SGD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 1 041 SGD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 689 SGD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 675 SGD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 534 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 675 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 492 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 970 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 689 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 675 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 534 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 1 041 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 689 SGD

Uppehållstillstånd för studier

450 633 SGD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 492 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 380 SGD

D-visum, papperansökan

120 169 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 338 SGD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 134 SGD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Medborgarskapsanmälan

160 225 SGD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 169 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 141 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 113 SGD

Befrielsenansökan

690 970 SGD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 141 SGD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Intyg av notarius publicus

30 42 SGD

Offentligt köpvittne

160 225 SGD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 56 SGD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 42 SGD