Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Pass

140 222 SGD

Snabbpass

160 254 SGD

Tillfälligt pass

175 278 SGD

Laissez Passer resedokument

140 222 SGD

Emergency Travel Document ETD

140 222 SGD

Tillfälligt främlingspass

45 71 SGD

Identitetskort

90 143 SGD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 92 SGD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 48 SGD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Schengenvisum

80 127 SGD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 63 SGD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 56 SGD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 SGD

Omprövningsbegäran

170 270 SGD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 825 SGD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 745 SGD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 1 094 SGD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 777 SGD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 967 SGD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 650 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 761 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 555 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 094 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 777 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 967 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 650 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 1 094 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 777 SGD

Uppehållstillstånd för studier

450 714 SGD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 555 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 428 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 381 SGD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Medborgarskapsanmälan

200 317 SGD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 238 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 159 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 127 SGD

Befrielsenansökan

590 936 SGD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 159 SGD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Intyg av notarius publicus

30 48 SGD

Offentligt köpvittne

160 254 SGD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 63 SGD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 48 SGD