Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (SGD)

Schengenvisum

80 123 SGD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 62 SGD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 54 SGD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 SGD

Omprövningsbegäran

170 262 SGD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 801 SGD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 724 SGD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 1 140 SGD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 755 SGD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 739 SGD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 585 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 739 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 539 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 063 SGD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 755 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 739 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 585 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 1 140 SGD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 755 SGD

Uppehållstillstånd för studier

450 693 SGD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 539 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 416 SGD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 370 SGD