Avioliitosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos avioidut ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Selvitä ulkomaisen viranomaisen edessä tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat vihkijältä. Suomalaisen esteettömyystodistuksen voit tilata monikielisenä oman kotipaikkakuntasi Digi- ja väestötietovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Ulkomailla käytettävä asiakirja on myös laillistettava(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Joillakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyössä olevilla papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Lisätietoja löydät kirkon verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Lähetä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon

Lähetä ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (pdf)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Liitä mukaan alkuperäinen vihkitodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos se on annettu jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan vihkitodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lomake: Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (täytettävä pdf)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Singapore (FI, SV, EN)

FI:
Käy laillistamassa avioliittotodistus Singapore Academy of Law'ssa. https://legalisation.sal.sg/ Huom! Laillistus pitää tehdä alkuperäiseen dokumenttiin, ei valokopioon. Jos avioliittotodistus on annettu vain sähköisenä, hanki paperinen avioliittotodistus ROM:sta tai ROMM:sta ja laillista. https://www.marriage.gov.sg/.

Täytä ja allekirjoita Digi- ja Väestötietoviraston lomake Ilmoitus ulkomailla solmitusta avioliitosta. https://dvv.fi/lomakkeet

Pyydä asiakaspalveluaikaa edustustosta sähköpostitse, [email protected]

Tule käymään suurlähetystössä sovittuna aikana. Ota mukaan laillistettu avioliittotodistus, DVV:n lomake ja molempien passit.

SV:
Legalisera äktenskapsbeviset hos Singapore Academy of Law. https://legalisation.sal.sg/ Obs! Legalisering av originaldokumentet, inte av en kopia.  Om äktenskapsintyget har utfärdats endast i elektronisk form, skaffa ett äktenskapsintyg i pappersform från ROM eller ROMM och lagligt. https://www.marriage.gov.sg/

Fyll i och underteckna Digitalisering- och befolkningsdata myndighetens blankett “Anmälan om äktenskap som ingåtts utomlands”. https://dvv.fi/sv/blanketter

Boka tid hos ambassaden per e-post till [email protected]

Vid besöket på ambassaden vid den överenskomna tiden tag med det legaliserade äktenskapsintyget, den ifyllda DVV -blanketten och bådas pass.

EN:
Legalize the marriage certificate at Singapore Academy of Law. https://legalisation.sal.sg/ Please note that legalization must be done on an original document, not on a photocopy. If marriage certificate has been given as e-format, obtain a paper version from ROM or ROMM and have it legalized. https://www.marriage.gov.sg/

Fill and sign Digital and Population Data Services Agency's form "Notification of marriage outside Finland". https://dvv.fi/en/forms

Request for an appointment at the embassy by email, [email protected]

Bring legalized marriage certificate, filled form and passports from both.