Rajavartiolaitoksen ohjeistusta on päivitetty

Rajavartiolaitoksen ohjeistusta on päivitetty

Rajavartiolaitoksen ohjeisiin on 28.9.2020 alkaen lisätty kategorioita, jotka katsotaan pakottaviksi henkilökohtaisiksi maahantulon perusteiksi.

Rajavartiolaitoksen ohjeisiin on 28.9.2020 alkaen lisätty pakottavaksi henkilökohtaiseksi maahantulon perusteeksi seuraavat kirjaukset:

Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi rajoitusluokassa 2 voidaan myös katsoa Suomessa kiinteistön omistavan henkilön maahan saapuminen, kun hän saapuu suorittamaan omistamalleen kiinteistölle välttämättömiä kunnossapitoon ja/tai huoltoon liittyviä toimenpiteitä, jotka eivät siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa kiinteistölle.

Suomeen on jo aiemmin voinut saapua rajoitusluokassa 2 pakottavissa perheasioissa. Pakottava perheasia on esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaustapaus, omat häät tai seurustelusuhde.

Nyt myös Suomessa asuvan oman alaikäisen lapsen tapaaminen voidaan katsoa pakottavaksi perheasiaksi.

Viisumia voi hakea Suomeen, kun omistamalleen kiinteistölle on tehtävä välttämättömiä kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä toimenpiteitä. Viisumihakemuksen yhteydessä pyydetään kiinteistön omistuksesta selvitys. Viisumihakemuksen voi jättää ainoastaan yksityinen kiinteistönomistaja, eikä yhtiön omistamaa kiinteistöä voi tulla hoitamaan yhtiön omistaja.

Käytännössä tämä tarkoittaa yhden henkilön pääsyä maahan hoitamaan kiinteistöään koskevaa asiaa / toimenpidettä. Matkan välttämättömyys tulee toteennäyttää rajalla dokumentein. Päätös maahantulon sallimisesta tehdään aina tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä.

Viisumia voi hakea Suomessa asuvan, oleskeluluvalla olevan, oman alaikäisen lapsen tapaamiseen.

Myös Venäjä on sulkenut rajansa henkilöliikenteeltä. Tarkemmat Venäjän rajarajoituksia koskevat tiedot täytyy tarkistaa Venäjän rajaviranomaisilta.