Ambassadens uppgifter

Ambassadens uppgifter

Ambassaden är Finlands officiella representation i Rumänien och Moldovien. (Öppnar nytt fönster) Till ambassadens uppgifter hör att bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp, upprätthålla och utveckla Finlands och Rumäniens goda förhållande och samarbete inom politik, handel och kultur.