Prislista

Betala hanteringsavgifter på förhand till ambassadens bankkonto i RON.  Betalningsbevis eller kvitto bör presenteras när man uträttar sina ärenden vid ambassaden. Vid tidsreservering, beakta att det kan ta flera dagar innan betalningen förflyttats till ambassadens konto, och att betalningen måste finnas på kontot innan ärendet kan behandlas.

Mottagare: Embassy of Finland
Bank: BRD Groupe Société Générale – Sucursala Charles de Gaulle
IBAN: RO55BRDE445SV16183504450
BIC: BRDEROBU

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Pass

175 865 RON

Snabbpass

195 960 RON

Tillfälligt pass

210 1 035 RON

Laissez Passer resedokument

175 865 RON

Emergency Travel Document ETD

195 960 RON

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 865 RON

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 865 RON

Identitetskort

96 475 RON

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 315 RON

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 150 RON