Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betala hanteringsavgifter på förhand till ambassadens bankkonto i RON.  Betalningsbevis eller kvitto bör presenteras när man uträttar sina ärenden vid ambassaden. Vid tidsreservering, beakta att det kan ta flera dagar innan betalningen förflyttats till ambassadens konto, och att betalningen måste finnas på kontot innan ärendet kan behandlas.

Mottagare: Embassy of Finland
Bank: BRD Groupe Société Générale – Sucursala Charles de Gaulle
IBAN: RO55BRDE445SV16183504450
BIC: BRDEROBU

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Pass

235 1 170 RON

Snabbpass

255 1 270 RON

Tillfälligt pass

270 1 340 RON

Laissez Passer resedokument

235 1 170 RON

En provisorisk EU-resehandling

255 1 270 RON

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 1 170 RON

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 1 170 RON

Identitetskort

60 300 RON

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 400 RON

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 350 RON

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 250 RON

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 150 RON