Prislista

Betala hanteringsavgifter på förhand till ambassadens bankkonto i RON.  Betalningsbevis eller kvitto bör presenteras när man uträttar sina ärenden vid ambassaden. Vid tidsreservering, beakta att det kan ta flera dagar innan betalningen förflyttats till ambassadens konto, och att betalningen måste finnas på kontot innan ärendet kan behandlas.

Mottagare: Embassy of Finland
Bank: BRD Groupe Société Générale – Sucursala Charles de Gaulle
IBAN: RO55BRDE445SV16183504450
BIC: BRDEROBU

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Pass

140 695 RON

Snabbpass

160 790 RON

Tillfälligt pass

175 865 RON

Laissez Passer resedokument

140 695 RON

Emergency Travel Document ETD

140 695 RON

Tillfälligt främlingspass

45 225 RON

Identitetskort

90 445 RON

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 285 RON

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 150 RON