Ansöka om pass eller identitetskort elektroniskt

Polisens nättjänst är inte avsedd för personer som bor utomlands, men det går ändå att använda den från utlandet. Samma servicenivå som inom Finlands gränser kan emellertid inte garanteras.

På vissa villkor kan pass eller identitetskort utfärdas utan ett personligt besök på polisstationen, men ca 50 procent av de ansökningar som lämnas in elektroniskt förutsätter ändå ett personligt besök. Om din ansökan förutsätter ett personligt besök måste det ske på en polisstation i Finland eftersom ambassaderna och konsulaten inte kan ta emot eller komplettera elektroniska ansökningar.

Du måste själv ordna din resa till Finland. Polisen återbetalar inte betalda handläggningsavgifter.  

Läs mer om elektronisk ansökan och besök på polisstationen på polisens webbplats: Så ansöker du om pass(Länk till en annan webbplats.) och När du ansöker om identitetskort(Länk till en annan webbplats.).

Om du ansöker om pass elektroniskt i polisens nättjänst utomlands, ska du dessutom beakta följande:

  1. Inloggning i polisens nättjänst kräver Suomi.fi-identifikation. I Suomi.fi-tjänsten kan du identifiera dig med bankkoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikat för identitetskort.
  2. Till den elektroniska ansökan ska du bifoga ett passfoto som först måste laddas upp på polisens fotoserver. Utländska fotografer kan inte leverera passfotografier direkt till servern, men du kan själv ladda upp ditt fotografi med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Fotografer i Finland kan spara bilderna direkt på polisens server.
  3. Det färdiga passet eller identitetskortet ska avhämtas i Finland på Matkahuoltos serviceställe. Du kan skriva en fullmakt åt en annan person som hämtar det i ditt ställe. Avhämtaren ska styrka sin identitet med ett giltigt pass eller identitetskort.
  4. Behandlingen av en elektronisk ansökan kan förutsätta att du personligen besöker en polisstation i Finland.