Ämbetsbevis

 

I Rumänien ansvarar städers och kommuners administrativa center (primăria) för utfärdande av ämbetsbevis. När man ansöker om ett ämbetsbevis bör man uppvisa identitetsbevis samt berättigande för fullgörande av mandat. Dessutom rekommenderas det att man är medveten om vilken stad eller sektor (i Bukarest) som har ansvaret för administrationen av dokumenten. De flesta ämbetsbevisen (födelseattest, äktenskapsintyg, dödsattest) är gratis. Handläggningstiden beror på det ämbetsbevis man ansöker om. Kommunikationsspråket är vanligen rumänska.  Vid behov kan dokumentet fås på tre språk: rumänska, franska och engelska. För att få dokumentet på andra språk bör man anlita en avgiftsbelagd tolk. I Rumänien är det huvudsakligen privata aktörer som ansvarar för släktutredningar

I Bukarest kan dokument förfrågas vid följande administrativa center(Länk till en annan webbplats.)

Behöriga tolkar i Rumänien(Länk till en annan webbplats.)

Romanian Ancestry(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Förfrågningar av adressuppgifter

 

Beskickningar gör förfrågningar angående adressuppgifter och ämbetsbetyg endast av ett specifikt skäl. Ett sådant är exempelvis fallet där myndigheten i  landet i fråga inte lämnar ut uppgifter till andra än diplomatiska representanter.

Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster 12.2.2019 (Länk till en annan webbplats.)(174/2019)

Adressuppgifter kan förfrågas av befolkningsregistercentralen, som är underordnad Rumäniens inrikesministerium. Myndigheten har sina kontor i städer och i alla Bukarests sektorer (sector). Kommunikationsspråket är huvudsakligen rumänska. Vid förfrågningar bör man presentera identitetsbevis och berättigande för fullgörande av mandat. Handläggningstiden- och avgiften bestäms enligt de rumänska myndigheternas aktuella taxor.  

 

Befolkningsregistercentralen (Länk till en annan webbplats.)

(Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date)

 

Huvudkontoret i Bukarest:

Adress: Obcina Mare street, no. 2, sector 6, Bucharest

Fax: +4 021 413 50 49

E-mail: [email protected]

Tel.: +4 021 413 54 42