Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betala hanteringsavgifter på förhand till ambassadens bankkonto i RON.  Betalningsbevis eller kvitto bör presenteras när man uträttar sina ärenden vid ambassaden. Vid tidsreservering, beakta att det kan ta flera dagar innan betalningen förflyttats till ambassadens konto, och att betalningen måste finnas på kontot innan ärendet kan behandlas.

Mottagare: Embassy of Finland
Bank: BRD Groupe Société Générale – Sucursala Charles de Gaulle
IBAN: RO55BRDE445SV16183504450
BIC: BRDEROBU

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Pass

235 1 170 RON

Snabbpass

255 1 270 RON

Tillfälligt pass

270 1 340 RON

Laissez Passer resedokument

235 1 170 RON

En provisorisk EU-resehandling

255 1 270 RON

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 1 170 RON

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 1 170 RON

Identitetskort

60 300 RON

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 400 RON

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 350 RON

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 250 RON

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 150 RON

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 175 RON

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 350 RON

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 595 RON

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 300 RON

Omprövningsbegäran

255 1 270 RON

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 585 RON

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 2 335 RON

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 3 680 RON

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 2 685 RON

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 2 385 RON

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 890 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 385 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 1 990 RON

Första uppehållstillstånd för företagare

690 3 430 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 435 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 2 385 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 890 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 3 680 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 2 685 RON

Uppehållstillstånd för studier

450 2 235 RON

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 740 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 340 RON

D-visum, papperansökan

120 595 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 1 195 RON

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 470 RON

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Medborgarskapsanmälan

220 1 095 RON

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 745 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 495 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 400 RON

Befrielsenansökan

690 3 430 RON

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 495 RON

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 300 RON

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 250 RON

Offentligt köpvittne

160 795 RON

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 200 RON

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 745 RON

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 225 RON