Prislista

Betala hanteringsavgifter på förhand till ambassadens bankkonto i RON.  Betalningsbevis eller kvitto bör presenteras när man uträttar sina ärenden vid ambassaden. Vid tidsreservering, beakta att det kan ta flera dagar innan betalningen förflyttats till ambassadens konto, och att betalningen måste finnas på kontot innan ärendet kan behandlas.

Mottagare: Embassy of Finland
Bank: BRD Groupe Société Générale – Sucursala Charles de Gaulle
IBAN: RO55BRDE445SV16183504450
BIC: BRDEROBU

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Pass

175 865 RON

Snabbpass

195 960 RON

Tillfälligt pass

210 1 035 RON

Laissez Passer resedokument

175 865 RON

Emergency Travel Document ETD

195 960 RON

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 865 RON

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 865 RON

Identitetskort

96 475 RON

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 315 RON

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 150 RON

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 175 RON

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 590 RON

Omprövningsbegäran

170 840 RON

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 565 RON

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 2 320 RON

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 3 650 RON

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 415 RON

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 2 365 RON

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 875 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 365 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 725 RON

Första uppehållstillstånd för företagare

690 3 405 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 415 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 2 365 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 875 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 3 650 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 415 RON

Uppehållstillstånd för studier

450 2 220 RON

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 725 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 330 RON

D-visum, papperansökan

120 590 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 1 185 RON

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 470 RON

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Medborgarskapsanmälan

220 1 085 RON

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 740 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 495 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 395 RON

Befrielsenansökan

690 3 405 RON

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 495 RON

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Intyg av notarius publicus

30 150 RON

Offentligt köpvittne

160 790 RON

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 195 RON

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 150 RON