Prislista

Betala hanteringsavgifter på förhand till ambassadens bankkonto i RON.  Betalningsbevis eller kvitto bör presenteras när man uträttar sina ärenden vid ambassaden. Vid tidsreservering, beakta att det kan ta flera dagar innan betalningen förflyttats till ambassadens konto, och att betalningen måste finnas på kontot innan ärendet kan behandlas.

Mottagare: Embassy of Finland
Bank: BRD Groupe Société Générale – Sucursala Charles de Gaulle
IBAN: RO55BRDE445SV16183504450
BIC: BRDEROBU

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

140 680 RON

Snabbpass

160 780 RON

Tillfälligt pass

175 850 RON

Laissez Passer resedokument

140 680 RON

Identitetskort

90 440 RON

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 280 RON

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 170 RON

Omprövningsbegäran

170 830 RON

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 530 RON

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 2 290 RON

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 3 360 RON

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 2 385 RON

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 2 970 RON

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 995 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 335 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 1 705 RON

Första uppehållstillstånd för företagare

690 3 360 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 2 385 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 2 970 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 1 995 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 3 360 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 2 385 RON

Uppehållstillstånd för studier

450 2 190 RON

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 705 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 315 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 170 RON

Medborgarskap

Tjänst Pris (€)

Medborgarskapsanmälan

200 975 RON

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 730 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 485 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 390 RON

Befrielsenansökan

590 2 875 RON

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 485 RON

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€)

Intyg av notarius publicus

30 145 RON

Offentligt köpvittne

160 780 RON

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 195 RON

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 145 RON