Prislista

Betala hanteringsavgifter på förhand till ambassadens bankkonto i RON.  Betalningsbevis eller kvitto bör presenteras när man uträttar sina ärenden vid ambassaden. Vid tidsreservering, beakta att det kan ta flera dagar innan betalningen förflyttats till ambassadens konto, och att betalningen måste finnas på kontot innan ärendet kan behandlas.

Mottagare: Embassy of Finland
Bank: BRD Groupe Société Générale – Sucursala Charles de Gaulle
IBAN: RO55BRDE445SV16183504450
BIC: BRDEROBU

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Pass

140 695 RON

Snabbpass

160 790 RON

Tillfälligt pass

175 865 RON

Laissez Passer resedokument

140 695 RON

Emergency Travel Document ETD

140 695 RON

Tillfälligt främlingspass

45 225 RON

Identitetskort

90 445 RON

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 285 RON

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 150 RON

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 175 RON

Omprövningsbegäran

170 840 RON

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 575 RON

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 2 325 RON

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 3 415 RON

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 2 425 RON

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 3 020 RON

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 2 030 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 375 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 730 RON

Första uppehållstillstånd för företagare

690 3 415 RON

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 425 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 3 020 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 2 030 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 3 415 RON

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 425 RON

Uppehållstillstånd för studier

450 2 225 RON

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 730 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 335 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 190 RON

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Medborgarskapsanmälan

200 990 RON

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 740 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 495 RON

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 395 RON

Befrielsenansökan

590 2 920 RON

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 495 RON

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RON)

Intyg av notarius publicus

30 150 RON

Offentligt köpvittne

160 790 RON

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 200 RON

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 150 RON