Team Finland i Rumänien

Team Finland täcker för närvarande Finlands ambassad i Bukarest och, vid behov, också honorärkonsuler i Constanta och Sibiu. Business Finlands regionala kontor ligger i Warszawa (Öppnar nytt fönster). Ambassaden bistår finländska företag och deras dotterbolag samt lokala agenter, som är verksamma i Rumänien för att upprätta kontakter med lokala myndigheter och företag, och finska företag som är intresserade av marknaden genom att ge grundläggande information om näringslivet i Rumänien. Globalt främjar Team Finland-nätverket:

 

  • Internationalisering av finländska företag

  • Utländska investeringar i Finland

  • Finlands country brand

Kärnan i nätverket består av statsfinansierade organisationer inom dessa områden, till exempel ministerier, Finlands ambassader och representationer i världen, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapliga institut, Finnvera, Finnfund samt på ELY-centra baserade internationaliseringstjänster. Team Finland -nätverket hjälper ditt företag att komma ut på den internationella marknaden, växa och bli framgångsrik i världen.


Team Finland i Rumänien: sano (Öppnar nytt fönster)[email protected] (Öppnar nytt fönster)

Business Finland in Warsov: [email protected] (Öppnar nytt fönster)