29.4.2024

Rumänien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Koronabegränsningar har upphävts. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

Var på din vakt i städerna och på turistmålen med tanke på ficktjuvar och olika bedragare (t.ex. falska poliser eller parkeringsövervakare, valutaväxlare o.s.v.). Var kritisk om någon ber dig skicka pengar på nätet.

På lokala polisstationer finns det sällan någon som talar engelska eller andra språk än rumänska. Polisstationen är då skyldig att skaffa en tolk som kan översätta det du säger till rumänska.

Ha inte med dig resedokument (t.ex. pass) när du rör sig på stan. Däremot är det bra om du har en kopia på ditt pass eller identitetskort som du vid behov kan visa upp för poliser med tjänstemärke och uniform.

Om ditt pass blir stulet eller försvinner i Bukarest ska du göra en anmälan till polisstationen i den sektor där stölden/försvinnandet skett. Kontaktuppgifter till alla polisstationer hittar du här: http://politiaromana.ro/ro/contact(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Kollektivtrafiken fungerar relativt väl. Det är förmånligt att åka taxi, men använd helst pålitliga firmor (i Bukarest t.ex. BlackCab, Bolt, Uber).

I Bukarest är officiella taxi gula med en röd tillståndsbricka på sidan. En lista med kilometerpris ska finnas på framdörren och taxametern ska vara påkopplad.

Landsvägstrafiken är betydligt mer riskfylld än i Finland på grund av vägarnas och bilarnas dåliga skick och den kaotiska trafikkulturen. Undvik att köra bil efter mörkrets inbrott. På landsbygden förekommer det även hästar på vägarna. I Rumänien råder nolltolerans mot alkoholpåverkade förare i trafiken. Om du kör, är gränsen för alkoholhalten i blodet 0,0 promille.

Vägarnas dåliga skick orsakar ständigt överraskningar. På vintern plogas det sällan ordentligt och då lönar det sig att vara särskilt försiktig. Det är enligt lag obligatoriskt med vinterdäck från november till början av mars, men alla bilar har ändå inte vinterdäck. Man får böter för att köra utan vinterdäck. Dubbdäck är förbjudna. I bergen kan det behövas snökedjor på däcken på vintern.

När du passerar landets gräns, frågar myndigheterna vanligen efter bilens dokument och de kan be dig bevisa vem som äger bilen. Om du hyr bil är det tryggast att anlita kända internationella uthyrningskedjor.

Lämna inte någon egendom synligt framme i bilen när den står parkerad. Håll bildörrarna låsta när du kör, också vid korta sträckor. I synnerhet till natten lönar det sig att parkera bilen på en övervakad plats, om det bara är möjligt. Vi rekommenderar också alarm, rattlås och låsbara hjulbultar.

Naturförhållanden

Somrarna är i allmänhet heta och på vintern kan det snöa i hela landet. Vid Svarta havets kust råder medelhavsklimat. I bergen måste man se upp för snöskred under vintern.

Det inträffar översvämningar nästan varje år. De förekommer framför allt på våren och i början av sommaren i landets östra och nordöstra delar. Följ lokala väderleksrapporter och följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Rumänien ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Det finns inga betydande hälsorisker i Rumänien, men den allmänna hygienen är inte på samma nivå som i Finland. Det finns mycket herrelösa hundar, som det lönar sig att undvika. Om du blir biten ska du genast skölja bettet med rent vatten, i nödfall t.ex. med saft. Kontakta omedelbart ett sjukhus för att få rabiesmedicinering (i Bukarest Matei Balş-sjukhuset, +4(0) 21 201 09 80).

Det lönar sig absolut att ha en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder. Privata läkarstationer går oftast inte med på att fakturera utländska försäkringsbolag direkt, utan du måste betala besöket själv på platsen. Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Linjen är strikt i fråga om narkotika. Användning eller innehav kan lätt resultera i fängelsestraff.

Om en minderårig reser ensam eller med ena föräldern, ska man vara beredd på att gränsmyndigheterna kan begära ytterligare redogörelser. Detta gäller i synnerhet rumänska medborgare samt minderåriga vars föräldrar är rumänska medborgare. Myndigheterna kan begära förälderns/föräldrarnas samtycke för resan. Om en minderårig reser med någon annan än sin förälder, kan myndigheterna även begära ett straffregisterutdrag.

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
Romanian Border Police(https://www.politiadefrontiera.ro/en/main/home.html)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument: https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].