Marknadsmöjligheter i Rumänien och Moldavien  

I Rumänien och Moldavien finns det efterfrågan på finländsk expertis 

För finländska företag hänför sig Rumäniens bästa affärsmöjligheter särskilt till grön omställning, digitalisering, utbildning och infrastruktur inom hälsobranschen.   

I Moldavien håller ambassadens arbete med marknadsmöjligheter på att inledas. Det finns efterfrågan på finländsk kompetens bland annat i olika projekt som får internationell finansiering.  

Landsanalys: Marknadsmöjligheter för finska företag i Rumänien (på finska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)