Virkatodistukset ja osoitetiedustelut

Henkilö- ja osoitetietoja annetaan yksityisille henkilöille ja virastoille siinä tapauksessa, että tietojen luovuttamiselle on riittävä oikeudellinen peruste ja yksilöity käyttötarkoitus. Romanian väestörekisteri toimii sisäministeriön alaisuudessa.

Directorate for Persons Record and Databases Management 

 

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta alkaen osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)