Virkatodistukset

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön virkatodistuksen hankkimisesta. Ulkoministeriö perii toimitusmaksuna maittain 100 euroa toimeksiannolta. 

Toimeksianto ulkoministeriölle väestörekisteritietojen saamiseksi ulkomailla  

Romaniassa maahanmuuttovirasto vastaa ulkomaalaisten rekisteröinnistä paikkakunnittain.  

General Immigration Office     

Osoitetiedustelut

Henkilö- ja osoitetietoja annetaan yksityisille henkilöille ja virastoille siinä tapauksessa, että tietojen luovuttamiselle on riittävä oikeudellinen peruste ja yksilöity käyttötarkoitus. Romanian väestörekisteri toimii sisäministeriön alaisuudessa.

Directorate for Persons Record and Databases Management

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite-  ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)